XVI Polish Sociological Congress: working group “Gender trouble”: from masculinities’ (re)production to gender transgression

We are very pleased to invite you to take part in the 16th Polish Sociological Congress, to be held in Gdansk, Poland 14-17 September 2016. The theme of the congress is Solidarity in the time of distrust. In addition to the congress’s theme, the programme covers other research fields and one of them will be explored in our working group dedicated to the analysis of contemporary masculinities and gender transgression. The main language of the congress is Polish and the deadline to submit an abstract for a paper to be presented in our working group is March, 31. The general call for papers is available here and below you can find the description of our working group (in Polish).

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień do grupy tematycznej “Uwikłani w płeć” – od wytwarzania i reprodukowania męskości po formy przekraczania płci”, będącej częścią obrad XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.

W potocznej percepcji płeć jawi się jako fenomen oczywisty, niezmienny, dany raz na zawsze w sposób naturalny i nie podlegający zmianom w ciągu życia jednostki. Jednak badania antropologiczne i socjologiczne, szczególnie w drugiej połowie XX wieku ukazały, że dotychczasowa wiedza o płci, sposobach jej wyrażania, manifestowania tożsamości płci, czy przekraczania społecznie ustanowionych granic płci jest zaledwie czubkiem góry lodowej. Z tego względu pragniemy zaproponować grupę tematyczną, której głównym obszarem badawczym jest zmiana w obrębie postrzegania ról płci, ze szczególnym akcentem położonym na transformacje w zakresie męskości, zmiany ról i definicji męskości a także kwestie związane z transpłciowością. Naszym celem jest kontynuacja dyskusji dotyczącej zmian w obrębie definiowania i przekraczania normatywnych i fizycznych granic płci, ich redefiniowania, ale także reprodukowania i prób dążących do ich utrzymania lub przywrócenia. W związku z tym pragniemy zaprosić koleżanki i kolegów do podjęcia następujących wątków:

 • Wielość form przekraczania społecznie skonstruowanych granic płci;
 • Kulturowa i historyczna relatywność konstruktów kategorii płciowych i ról płciowych;
 • Społeczne i osobiste konstruowanie (nie)tożsamości płciowych;
 • Normatywność vs. nienormatywność modeli płci kulturowej i jej performatywności;
 • Ciało a tożsamość płci;
 • Definiowanie męskości i przemiany w obrębie męskości;
 • Wytwarzanie/reprodukowanie męskości i seksualności;
 • Męskości marginalizowane i wykluczone;
 • Mężczyźni, przyjaźń, miłość, opieka i intymność;
 • Chłopcy, mężczyźni, edukacja;
 • Mężczyźni i przemoc

Prowadzące:
Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku,
m.bienkowska@uwb.edu.pl
Dr Urszula Kluczyńska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ulakluczynska@umed.poznan.pl
Dr Katarzyna Wojnicka, Centre for European Research at the University of Gothenburg
katarzyna.wojnicka@gu.se

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s