Publications

In English

Journal articles 

RNORnaslovka 267International-Journal-for-Crime-and-Justice-97-by-144-pxevaluaCartinelokladeczka  rovnym&mmmmsczeitnorr

2019 Research on men, masculinities and migration: past, present and future in: NORMA: International Journal for Masculinity Studies 14/2 (with Paula Pustułka)

2017 Migrant men in the nexus of space and (dis)empowerment in: NORMA: International Journal for Masculinity Studies 12/2 (with Paula Pustułka)

2017 Self-positioning as a man in transnational contexts: constructing and managing hybrid masculinity in: NORMA: International Journal for Masculinity Studies 12/2 (with Agnieszka Trąbka)

2017 Men’s pro-gender equality initiatives in Europe in:Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 267

2016 Masculist groups in Poland. Aides of mainstream antifeminism in: International Journal for Crime, Justice and Social Democracy  5/2

2016 New pathways in the evaluation of programmes for men who perpetrate violence against their female partners in: Evaluation and Program Planning 57/August 2016 (with Christian Scambor and Heinrich Kraus)

2016 Researching men: Main issues and challanges in qualitative research in: Bulletin of the European Health Psychology Society 18/1

2015 Men and masculinities research in the European dimension: guest editors’ introduction  in: Studia Humanistyczne AGH 14/2 (with Urszula Kluczyńska)

2015 Men, masculinities and physical violence in contemporary Europe in: Studia Humanistyczne AGH 14/2

2015 Work with Perpetrators of Domestic Violence in Eastern European and Baltic countries in: Gender, Equal Opportunities, Research (Gender, rovné příležitosti, výzkum) 16 (1)

2014  Men and gender equality: European insights in: Men and Masculinities (JMM) December 2014; 17 (5) (with Elli Scambor, Nadja Bergmann and others)

2014  Framing the Involvement of Men in Gender Equality in Europe: Between Institutionalised and Non-Institutionalised Politics in: MCS – Masculinities and Social Change Vol. 3 No. 1 (with Nadja Bergmann and Elli Scambor)

2012 The profeminist movement in Poland in: GENDER Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft 3/2012

Edited special issues

RNORokladeczkanorrcover_issue_1370_pl_PL

2019 Men and Migration II in: NORMA: International Journal for Masculinity Studies 14/2 (with Paula Pustulka)

2018 Feminist movements in Central and Eastern Europe in: Praktyka Teoretyczna 4(30) (with Julia Kubisa)

2017 Men and Migration in Europe and beyond in: NORMA: International Journal for Masculinity Studies 12/2 (with Paula Pustulka)

2015 Men and masculinities research in the European dimension in: Studia Humanistyczne AGH 14/2 (with Urszula Kluczyńska)

Reviews

image001

2017 Men and Feminism in: Social Movement Studies 16/5

Book chapters

transformundertrans-en97811380566959780367227746 (1)

2019 Social movements and intersectionality: the case of migrants’ social activism in: S. Zajak & S. Haunss (eds.), Social stratification and social movements,London: Routledge

2019 Men, Masculinities and Migration Processes in: L. Gottzen, U. Mellström & T. Sheffer (eds.), International Handbook of Masculinity Studies, London: Routledge

2011 Reconstructing men and masculinity a la polonaise in:  Men and masculinities around the world. Transforming men’s practices ed. E. Ruspini, J. Hearn, B. Pease, K. Pringle, Palgrave Macmillan, New York

2006 Metrosexuality and psychological androgyny. Are metrosexual men  androgynous people? in: Understanding sex and gender. Zrozumieć płeć III ed. A.Kuczyńska, E. Dzikowska, ATUT, Wrocław

2006 Masculinity crisis?-Is it really so? (with Maria Adamczyk) in:Transgressing gender. Two is not enough for gender (e)quality, ed. J.Postić, CESI – Center for Education, Counselling, and Research, Zagreb

Reports

studyWS3 coverigivvv

2014  Possibilities for multi-site/multi-country European evaluation studies on domestic violence perpetrator programmes (with Christian Scambor and Elli Scambor)

2013 Study on the role of men in gender euality:European strategies and insight (with Elli Scambor, Nadja Bergmann and others)

2011 Handbook (with Olaf Stuve and others)

2010 Polish Pro-life movement and one of its leaders (with Konrad Pędziwiatr) in: Europe Rebelle – new social movements in contemporary Poland

2010 Polish LGBTQ movement and one of its active members (with Konrad Pędziwiatr) in: Europe Rebelle – new social movements in contemporary Poland

In Polish

Edited books

genspolkaruze

2011 Gender w społeczeństwie polskim [Gender in Polish society] ed. (with Krystyna Slany and Justyna Struzik), Nomos, Kraków

2011 Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych [Carousel with men. Masculinities’ issues in Polish social research] ed. (with Ewelina Ciaputa), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

2009 Społeczeństwo i codzienność: w stronę nowej socjologii? [Society and everyday life – towards new sociology?] ed. (with Seweryn Rudnicki and Justyna Stypińska) WAiP, Warszawa

Journal articles

1433157812_autobiografia-122014mws_okladka_2014_4aghhhfolia

2019 Oczywiście nieoczywiste. Queerowe (nie) pomniki w Warszawie i Nowym Jorku, Queerstoria Czasopismo społeczno-historyczne Archiwum Lambdy Warszawa nr 1

2016  Otto Weininger: mizogin i profeminista? [Otto Weininger: misogynist and profeminist?] in: Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 1 (6)

2014 Emocje w ruchach społecznych na przykładzie ruchów obrony praw ojców i Amazonek w Polsce [Role of emotions in social movements. The case of Polish fathers’ rights movement and breast cancer survivors movement] in:Studia Socjologiczne 4/2014 (215) (with Edyta Zierkiewicz)

2013  Męskie ruchy społeczne we współczesnej Polsce: wybrane ustalenia i wnioski Polish men’s movements: main findings and conclusions in: Folia Sociologica  47/2013, WUŁ

2012 Teorie nowych ruchów społecznych w badaniach nad ruchami mężczyzn we współczesnej Polsce – próba aplikacji [Theories of new social movements in the research on men’s movements in contemporary Poland – adoption attempt] in: Studia Humanistyczne AGH, T. 11, nr 2 (2012)

2010 Od maskulinizmu do profeminizmu – męskie ruchy społeczne – wprowadzenie [From masculinism to profeminism. Men’s movements – an introduction]  in: UNIgender 1 2010 (5)

Edited special issues

okladka_small

2015 Wymiary męskości in: Interalia –  Journal of Queer Studies 10/2015 (with Urszula Kluczyńska)

Book chapters

karuze3wiek kowalskaspolstarsye kobgencylowiek wobec

2011 Polish boyfriend(with Agata Młodawska) Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych [Carousel with men. Masculinities’ issues in Polish social research] ed.K.Wojnicka, E. Ciaputa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

2011 Wprowadzenie: refleksja naukowa nad społeczno-kulturowymi fenomenami męskości [Academic reflection on men and masculinities: an introduction] (with Ewelina Ciaputa) in: Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych [Carousel with men. Masculinities’ issues in Polish social research] ed. K.Wojnicka, E. Ciaputa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

2011 Mężczyźni w działaniu. Problematyka męskich ruchów społecznych w Polsce Action Men. Men’s movements’ issues in Poland (with Justyna Struzik) in:Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych [Carousel with men. Masculinities’ issues in Polish social research] ed.K.Wojnicka, E. Ciaputa, Oficyna Wydawnicza Impuls,Kraków

2011 Mężczyźni, męskość, ciała – zarys problematyki  [Men, masculinities, bodies: an introduction] (with Seweryn Rudnicki, Justyna Stypińska) in: Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych [Carousel with men. Masculinities’ issues in Polish social research] ed.K.Wojnicka, E. Ciaputa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

2011 Genderowe ruchy społeczne we współczesnej Polsce [Gender movements in contemporary Poland] in: Gender w społeczeństwie polskim [Gender in Polish Society] ed. K.Slany, J. Struzik, K.Wojnicka, Nomos, Kraków

2011  Rozwój refleksji genderowej nad społeczno-kulturowymi fenomenami płci [Development of gender reflection and gender studies in Poland] (with Krystyna Slany, Justyna Struzik) in: Gender w społeczeństwie polskim [Gender in Polish Society] ed. K.Slany, J. Struzik, K.Wojnicka, Nomos,Kraków

2009 Całuję Twoja dłoń, Madame. Damsko-męski savoir – vivre w dobie emancypacji [I’m kissing Your hand, Madame. Savoir-vivre in the age of  emancipation] in: Społeczeństwo i codzienność: w stronę nowej socjologii?  [Society and everyday life – towards new sociology?] ed. S.Rudnicki, J.Stypińska. K. Wojnicka, WAiP, Warszawa

2009 Wstęp [Introduction] (with Seweryn Rudnicki, Justyna Stypińska) in: Społeczeństwo i codzienność: w stronę nowej socjologii? [Society and everyday life – towards new sociology?] ed. S.Rudnicki,  J.Stypińska. K. Wojnicka, WAiP, Warszawa

2009 Polskie szare feministki – portret socjologiczny [Polish grey feminist – a sociological portrait] in: Kobieta w kulturze i społeczeństwie [Woman in culture and society] ed. B.Kowalska, K.Zielińska, B. Koschalka, Rabid, Kraków

2006 Starość w oczach feministek – Germaine Greer i Betty Friedan Old age in eyes of feminists – Germaine Greer and Betty Friedan in: Trzeci wiek drugiej płci  [Second sex in the third age] ed. E. Zierkiewicz, A. Łysak, MarMar, Wrocław

2006 Feminizm jako nowy ruch społeczny [Feminism as a new social movement] in:Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych [Man towards Mass Social Phenomena] ed. J. Klebaniuk, ATUT, Wrocław

2005 Starsze kobiety i feminizm [Older women and feminism] in: Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie [Older Women in Culture and Society] ed. E. Zierkiewicz, A. Łysak MarMar, Wrocław

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s